Evidensbaseret psykologisk behandling og undersøgelse i Nordsjælland udført af autoriserede psykologer

Børn af forældre med psykiske lidelser

Børn af forældre med alvorlige psykiske lidelser har risiko for at udvise en række psykologiske reaktioner, afhængig af barnets temperament, støttemuligheder og sværhedsgraden af forældrenes lidelse. Blandt disse psykologiske reaktioner er følgende fremtrædende.

Angst

Barnet kan opleve forøget ængstelighed som følge af den uforudsigelige situation i hjemmemiljøet. Barnet bekymrer sig måske om og er nervøs for ændringer eller forstyrrelser i forælderens tilstand. At forstå forælderens lidelse kan være meget svært for barnet, især hvis forælderens adfærd er intens og uforudsigelig. Barnet kan udvikle hyperårvågenhed, en tilstand af konstant at være på vagt, for at overvåge forælderens tilstand og udviklingen heri.

Depression og lavt selvværd

At bo og leve sammen med en omsorgsperson med alvorlige psykiske lidelser kan medføre følelser af nedtrykthed, håbløshed og hjælpeløshed. Barnet kan føle sig overset og svigtet og ikke udvikle en tilstrækkelig følelse af selvværd, især hvis forælderens lidelse fylder meget og helt overskygger barnets behov. Barnet kan også selv være disponeret for at opleve nedtrykt stemningsleje.

Skyld, skam og vrede

Barnet kan føle skyld og tro, at det på en eller anden måde er ansvarlig for forældrenes tilstand, f.eks. at hvis de opførte sig ‘bedre’ eller pænere, så ville forælderen have det bedre eller være gladere. Barnet kan også føle vrede rettet mod forælderen for ikke at yde den nødvendige omsorg, hvilket igen kan medføre følelser af skyld og skam.

Coping og adfærdsproblemer

Barnet kan udvikle egne copingstrategier til at håndtere situationen, som måske, måske ikke er hensigtsmæssige. Disse kan omfatte at isolere sig af frygt for at blive stigmatiseret eller fordømt på grund af forælderens tilstand, såvel som at udvise forstyrrende og risikoopsøgende adfærd i hjemmet eller skolen som en måde at udtrykke frustration eller opnå voksnes opmærksomhed. Copingstrategierne behøver dog ikke at være uhensigtsmæssige og kan ligeledes omfatte øget empati og en udpræget grad af resiliens/modstandskraft.

Hjælp og støtte

Nogle børn er selv i stand til at opsøge hjælp og støtte hos andre pårørende, undervisere eller bekendte. Andre vil have behov for selv at blive opsøgt og er indledningsvis måske modvillige over for at modtage hjælp.

Kontakt os for en samtale

Er du bekymret for et barn, der er pårørende til en forælder med psykiske problemer? Hos Nordsjællands Psykologhus har vi specifik erfaring med denne problematik og tilbyder specialiseret hjælp til disse problemstillinger.

  Privatlivspræferencer

  Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Det er værd at bemærke, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi kan tilbyde.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.