Evidensbaseret psykologisk behandling og undersøgelse i Nordsjælland udført af autoriserede psykologer

Eksamens- og præstationsangst

Mange oplever en grad af nervøsitet i sammenhænge, hvor ens præstation bliver vurderet, f.eks. ved en eksamen, skolefremlæggelse eller jobsamtale. For nogle udvikler dette sig til en angst, der både kan være fysisk og psykisk udfordrende. Dette påvirker ens præstationsniveau og generelle trivsel, især op til en forestående præstation. Hos Nordsjællands Psykologhus i Helsingør tilbyder vi evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af eksamens- og præstationsangst. Hvis du ønsker at vide mere om denne type angst, kan du læse videre nedenfor.

Kontakt os for en samtale

Ønsker du at bestille tid til en samtale om eksamens- og præstationsangst? Du kan bruge kontaktformularen herunder.

  Hvad er eksamens- og præstationsangst?

  Selvom eksamens- og præstationsangst ikke er en psykiatrisk diagnose, er det en udbredt angstfølelse, som mange oplever i forbindelse med situationer, hvor man direkte vurderes af andre, f.eks. til eksamen, eller hvor man oplever at blive vurderet, f.eks. på en ny arbejdsplads. Personer med denne type angst frygter ofte at fejle eller ikke være gode nok i udførelsen af en forestående opgave. Man oplever nedsatte kognitive evner og fysisk ubehag både op til og under selve situationen, hvilket kan være begrænsende både for præstationen og kan blive anledning til væsentlig mistrivsel i en persons liv. Dette kan lede til, at man forsøger at undgå fremtidige situationer, der kan igangsætte angstfølelser.

  Forekomst og årsager

  Alle kan opleve eksamens- og præstationsangst, og det kan ikke tilskrives én specifik faktor. Særligt personer, der stiller høje krav og forventer meget af dem selv, rammes, og det forekommer især i kombination med usikkerhed på egne evner og lavt selvværd. Det kan også opstå, hvis man har dårlige erfaringer med at præstere, hvor man f.eks. har følt sig udstillet, hvis man oplever et ydre forventningspres fra f.eks. forældre eller skole, eller hvis man har en bagvedliggende lidelse, såsom stress, social fobi eller panikangst.

  Symptomer

  Kognitive symptomer

  Personer med eksamens- og præstationsangst oplever at have svært ved at koncentrere sig og problemer med hukommelsen i situationer, hvor deres præstation bliver vurderet. Man kan opleve ’at klappen går ned’, tankemylder samt tilbagevendende bekymringer og tvivl om egne evner, hvilket besværliggør evnen til at præstere. Desuden er man ofte præget af dårlig samvittighed og selvbebrejdelse over ikke at kunne opnå det ønskede resultat, hvilket kan medføre følelser af mindreværd og magtesløshed.

  Fysiske symptomer

  Når man oplever eksamens- og præstationsangst, medfølger der fysiske symptomer, som også er generelt kendetegnende for angst. Disse er bl.a. hjertebanken, svimmelhed, åndenød, øget svedtendens, kvalme og søvnbesvær. Ligesom de kognitive symptomer kan de fysiske symptomer både optræde op til og under selve den præstationskrævende situation.

  Adfærdsmæssige symptomer

  Fordi kroppen ønsker at undgå angstfølelser, reagerer personer med eksamens- og præstationsangst ofte med forskellige adfærdsmæssige symptomer i forbindelse med en angstfremkaldende situation. Disse er forskelligartede fra person til person og kan f.eks. være overspringshandlinger, undgåelsesadfærd samt udeblivelse eller overtænkning og overforberedelse.

  Kognitiv adfærdsterapi: effektiv behandling af eksamens- og præstations-angst

  Vores erfarne psykologer i Helsingør tilbyder evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi til behandling af eksamens- og præstationsangst. Terapien fokuser på at ændre tankemønstre, der fastholder angsten. Dette opnås ved at identificere og udfordre negative tanker, der udløser angst. Gennem gradvis eksponering for angstfremkaldende situationer afprøves, hvorvidt de negative tanker passer, og psykologen hjælper med at identificere brugbare værktøjer til at håndtere angsten på en hensigtsmæssig måde.

  Udfordring af negative tanker

  En vigtig del af terapien er at udfordre negative tanker. Klienten lærer at genkende automatiske negative tanker, som ”jeg kommer nok til at dumpe” eller ”hvis jeg fejler, er det fordi, jeg er uduelig”, undersøge tankernes rationalitet og erstatte dem med mere realistiske og positive tanker. Dette kan bidrage til at mindske angstniveauet og forbedre klientens måde at håndtere præstationskrævende situationer på.

  Sikkerhedsadfærd og strategier

  Sikkerhedsadfærd er strategier og handlinger, personer med angst bruger for at mindske eller undgå frygtede konsekvenser, f.eks. at kigge ned i sine papirer under en fremlæggelse, for at være sikker på, man siger det rigtige, eller at lade være med at stille spørgsmål for ikke at fremstå usikker. Sikkerheds-adfærd forstærker angsten på længere sigt ved at hindre opdagelsen af, at de frygtede konsekvenser ikke nødvendigvis sker eller er så alvorlige som antaget. Klienten lærer at identificere og reducere brugen af sådan adfærd for i stedet at anvende strategier, som bestyrker klientens oplevelse af selv at kunne mestre sin angst.

  Aflednings- og opmærksomhedsstrategier

  Nogle af de teknikker psykologen introducerer er opmærksomheds- og afledningsstrategier, som er rettet mod at ændre klientens automatiske reaktionsmønstre og tanker. Med opmærksomheds-strategier lærer klienten at rette fokus væk fra bekymringer om negative konsekvenser og styre fokus tilbage til opgaven. Afledningsstrategier mindsker angstens intensitet ved at distrahere fra angstfølelserne med et fokus på f.eks. kropslige fornemmelser og positive udfald.

  Adfærdseksperimenter

  Terapien involverer også adfærdseksperimenter, hvor klienten afprøver og udfordrer negative antagelser om synlighed af nervøsitet. Antagelserne kan være at, ”alle vil se, hvor nervøs jeg er”, eller ”folk vil tænke, jeg er inkompetent”. I adfærdseksperimentet opfordres klienten til at afstå fra at gøre brug af sikkerhedsadfærd, og oplevelsen evalueres efterfølgende sammen med psykologen. Dette giver en mere realistisk opfattelse af, hvordan andre reagerer, samt hvordan oplevelsen faktisk var i forhold til klientens antagelser, hvilket reducerer angsten.

  Hvordan håndterer jeg min eksamens- og præstations-angst?

  Ud over behandling med kognitiv adfærdsterapi, som vi tilbyder i Nordsjællands Psykologhus i Helsingør, kan følgende otte råd hjælpe med at håndtere angst i præstationskrævende situationer:

  • Afled din opmærksomhed fra bekymringer og negative tanker ved at fokusere på selve opgaven, eller hvad du skal gøre under præstationen.

  • Mind dig selv om tidligere situationer, hvor du har klaret dig godt eller har haft en positiv oplevelse med at udføre en opgave.

  • Forestil dig selv håndtere situationen med ro og selvtillid, for på den måde at indstille din hjerne på at tænke positive tanker.

  • Hvis du føler dig overvældet, tag en kort pause, hvor du fokuserer på din vejrtrækning. Dette kan hjælpe dig med at vende tilbage med mere ro og klarhed.

  • Udfordr dig selv gradvist ved at udføre overskuelige præstationsrelaterede opgaver.

  • Eksperimentér med at udfordre dine negative tanker ved at spørge dig selv, om de er realistiske, og om der er alternative måder at tænke på situationen.

  • Det er helt normalt at være nervøs inden en præstation, så fokuser på, at nervøsiteten ikke behøver være problematisk, og at den endda kan hjælpe med at forbedre dine evner.

  • Uanset resultatet, beløn dig selv for at have taget et skridt og udfordret dig selv. At prøve at håndtere angsten er en præstation i sig selv.

  Ønsker du at bestille tid til en samtale om eksamens- og præstationsangst?
  Privatlivspræferencer

  Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Det er værd at bemærke, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi kan tilbyde.

  Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
  Click to enable/disable Google Fonts.
  Click to enable/disable Google Maps.
  Click to enable/disable video embeds.
  Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.