Evidensbaseret psykologisk behandling og undersøgelse i Nordsjælland udført af autoriserede psykologer

OCD

OCD (Obsessive Compulsive Disorder, på dansk Obsessiv-Kompulsiv Forstyrrelse) er en lidelse, der kendetegnes ved forekomsten af tvangstanker og/eller tvanshandlinger

Kontakt os for en samtale

Ønsker du at bestille tid til en samtale om OCD hos dig selv eller dit barn? Du kan benytte vores kontaktformular her på siden.

  Priser

  1100 kr.

  Normal samtale

  konsultation af 50 min.

  Hvad er OCD?

  OCD er angstlidelse, kendetegnet ved forekomsten af tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Der er meget stor samtidig forekomst af andre lidelser hos mennesker med OCD. Et studie fra 2006 fandt, at livstidshyppigheden for også at lide af depression var 74% for OCD-patienter. Livstidsprævalensen for at lide af en anden angstlidelse foruden OCD var i samme studie 52 %. I studiet  fremgik det endvidere, at ca. 1/3 af voksne patienter med lidelsen også opfyldte kriterierne for en personlighedsforstyrrelse.

  Træk ved OCD

  Tvangstanker

  Tvangstanker er uafvendelige og tilbagevendende, uønskede, påtrængende, og uimodståelige tanker, følelser, ideer eller fornemmelser.
  De opleves ofte skræmmende og truende og er kilde til stærkt ubehag.

  Tvangshandlinger

  Tvangshandlinger er handlinger, en person føler sig tvunget at udføre, selv de ikke er nødvendige. Ved OCD er der ofte antagelser om, at tvangshandlinger sænker den risiko og det ubehag, som er forbundet til tvangstanker.

  Angst og anspændthed

  Tvangstanker vil ofte medføre stærkt ubehag, angst og frygt for negative konsekvenser. Typisk vil ubehaget sænkes ved udførelsen af tvangshandlinger, som dog vedligeholder lidelsen på længere sigt.

  Kognitive træk ved OCD

  Mennesker med OCD kan have tendens til perfektionisme, overvurdering af ansvar og overvurdering af betydningen af tanker. Ligeledes kan de have tendens til at overvurdere fare, have intolerance overfor usikkerhed og et stort behov for kontrol.

  OCD

  OCD (Obsessive Compulsive Disorder, på dansk Obsessiv-Kompulsiv Forstyrrelse) er en lidelse, der kendetegnes ved forekomsten af tvangstanker og/eller tvanshandlinger. Sygdommen er relativt almindelig idet 1-3 % af befolkningen på et tidspunkt i deres liv vil opfylde kriterierne for lidelsen. For halvdelen af dem, der får OCD, debuterer sygdommen allerede i barndommen. Ubehandlet vil sygdommen typisk have et kronisk eller periodisk tilbagevendende forløb.

  Kognitiv adfærdsterapi (KAT) med eksponering og responshindring (ERP) har vist sig som en effektiv behandling af OCD. Kognitiv adfærdsterapi betragtes som førstevalget ved let til moderat OCD, mens svær OCD ofte behandles med en kombination af medicin og KAT med ERP. Hos Nordsjællands Psykologhus tilbyder vi effektiv og specialiseret behandling af OCD ud fra principperne i kognitiv adfærdsterapi med eksponering og responshindring. Nedenfor kan du læse mere om lidelsen eller bestille en tid til samtale om OCD.

  • Tvangstanker, også kaldet obsessioner, er tilbagevendende, men uønskede tanker, billeder eller impulser. Ofte er indholdet i dem katastrofepræget og opleves meget ubehageligt og truende for personen med lidelsen. Personen vil ofte forsøge at undgå eller undertrykke tankerne, men oplever, at de er meget svære at holde væk eller kontrollere. Tvangstankerne er ofte i modstrid med personens egne holdninger og værdier. Et eksempel kan være en bedstemor, der elsker sine børnebørn, men ser billeder af, at hun gør dem fysisk ondt. Et andet kan være et barn eller en voksen, der føler hun skal dobbelttjekke at strøm og vand er slukket, før hun forlader et rum, måske med katastrofetanker om, hvad der kan ske, hvis hun overser en dryppende hane eller en tændt brødrister.

  • Tvangshandlinger (også kaldet kompulsioner eller ritualer) kan både være ydre, fysisk adfærd eller indre, mentale handlinger. Oftest udføres de for at afværge uønskede begivenheder eller for at forhindre angst eller ubehag. Der er en vanemæssig komponent i tvangshandlinger, og de kan hos nogle forløbe uden at personen er bevidst om dem. Tvangshandlinger opleves meget presserende af personen, og det vil ofte udløse intenst ubehag ikke at udføre dem. Eksempler på tvangshandlinger er gentagen og overomhyggelig afvaskning af hænderne, undgåelse af bestemte genstande eller steder, som minder én om tvangstanken eller mentale ”remser”, der kan siges, når bestemte tanker melder sig.

  • Det antages, at der er en forbindelse imellem tvangstanker og tvangshandlinger, hvor tvangshandlinger er en respons på tilstedeværelsen af tvangstanker. Idet tvangstanker indebærer frygt for, at noget vil ske og negative følelser, vil der være en naturlig trang til at nedbringe oplevede risici og reducere ubehag. Udførelsen af tvangshandlinger kan ses som forsøg på at kontrollere og/eller undertrykke den ubehagelige tvangstanke. Tvangshandlinger tænkes dermed at blive udviklet som et forsøg på at genvinde en kontrol, som tvangstanker har taget fra én. Tvangshandlinger medfører en midlertidig reduktion i ubehaget, hvilket er centralt for vedligeholdelse af tvangsadfærden. Der er tale om et indlæringsprincip kaldet negativ forstærkning, som du kan læse mere om her: LINK TIL ANGST. På længere sigt indebærer udførelsen af tvangshandlinger, at frekvens og intensitet af tvangstankerne forøges. Ligeledes forhindrer udførelsen af tvangshandlinger personen i at gøre sig erfaringer med, hvad der faktisk sker, når ikke tvangstankerne søges kontrolleret via tvangshandlinger. Ofte starter et sygdomsforløb med OCD med en enkelt ubehagelig og ufrivillig tanke, der over tid udvikler sig til talrige tvangstanker og tvangshandlinger med stigende ubehag.

  Kontakt os for en samtale

  Ønsker du at bestille tid til en samtale om OCD hos dig selv eller dit barn? Du kan benytte vores kontaktformular her på siden.

   Behandling af OCD

   Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD kan opdeles i tre faser. Faserne beskrives nedenfor med forklaringer af de komponenter, som indgår i hver fase.

   Indledende fase i behandling af OCD

   De vigtigste metoder i den indledende fase af behandling af OCD er caseformulering, fastsættelse af behandlingsmål, motivationsarbejde, psykoedukation og registrering. Caseformulering er en beskrivelse af, hvordan lidelsen for den pågældende klient har udviklet sig og vedligeholdes. Der opstilles konkrete og målbare behandlingsmål, som bliver udgangspunktet for senere interventioner og hjemmearbejde. Det kan være krævende at arbejde kognitiv-adfærdsterapeutisk med OCD.

   Læs mere

   Bearbejdende fase i behandling af OCD

   De vigtigste metoder i den bearbejdende fase af kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD er eksponering, responshindring og omstrukturering.  Eksponering med responshindring er en særlig metode, der er specifik for behandlingen af OCD. Det overordnede formål med metoden er at bryde det mønster, som opretholder tvangssymptomerne. Metoden lærer klienten, at tvangsadfærd er en vedligeholdende faktor for tvangstanker og ubehag.

   Læs mere

   Afsluttende fase i behandling af OCD

   I den afsluttende fase i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af OCD opsummeres behandlingsforløbet. Der etableres en plan for klientens eget videre arbejde og forebyggelse af tilbagefald drøftes. Opsummeringen skal konsolidere de forbedringer, som klienten har oplevet gennem forløbet. Kognitiv adfærdsterapi er en værktøjsfokuseret terapiform, der sigter til, at klienten på sigt selv skal kunne håndtere sin OCD. Derfor er det centralt i afslutningen af forløbet at aftale med klienten, hvordan han eller hun bliver ved med at øve sig.

   Læs mere
   Privatlivspræferencer

   Når du besøger vores hjemmeside, kan den gemme oplysninger gennem din browser fra specifikke tjenester, normalt i form af cookies. Her kan du ændre dine privatlivspræferencer. Det er værd at bemærke, at blokering af nogle typer cookies kan påvirke din oplevelse på vores hjemmeside og de tjenester, vi kan tilbyde.

   Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
   Click to enable/disable Google Fonts.
   Click to enable/disable Google Maps.
   Click to enable/disable video embeds.
   Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside.